Projects


Física y Algorítmica Distribuida
Acronyme FisAlg
Finance UPC
Number PR 98-11
Period 1998-12 → 2000-11
Money 6000€
Members jdelgado,gabarro,peypoch
Participants LSI-UPC
Coordinator jdelgado
Description Aquest projecte preten atacar problemes particulars de l'algorísmia distribuida amb eines de la física estadística.

ALBCOM Research Group
© Universitat Politècnica de Catalunya, 2021