Projects


Principios algoritmicos para la construcción de computadores superpuestos eficientes
Acronyme AEOLUS (complementaria)
Finance []
Number TIN2005-25859-E
Period 2006-07 → 2010-02
Money 13.550€
Members M.Serna, J.Díaz, C.Àlvarez, M.J.Blesa, J.Gabarró, J.Petit, F.Xhafa
Participants Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Universitat Politècnica de Catalunya).
Coordinator M.Serna
Description []

ALBCOM Research Group
© Universitat Politècnica de Catalunya, 2021