Projects


Grup de Recerca en Algorismes i Complexitat
Acronyme ALCOM-SGR
Finance Generalitat de Catalunya
Number CIRIT 1997SGR 00366, CIRIT 1999SGR 00148, CIRIT 2001SGR 00252
Period 1998-01 → 2004-01
Money ???€
Members balqui
Participants Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (Universitat Politècnica de Catalunya).
Coordinator J.L.Balcázar
Description ???

ALBCOM Research Group
© Universitat Politècnica de Catalunya, 2021